Chi tiết khóa học FIA | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

livemessage

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

 • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
 • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
 • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
 • Liên hệ: 096 423 3653 / 0243.554.4243
   Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

Chi tiết khóa học FIA

Chương trình FIA được chia nhỏ làm 4 cấp độ (tổng cộng 9 môn học) và nhiều cách tiếp cận, ứng với đó bạn sẽ được cấp các giấy chứng nhận riêng, tùy theo cách thức học và thi của mỗi người. Các cấp độ này là không phụ thuộc vào nhau và có thể lấy một cách độc lập mà không cần theo thứ tự.

Cấu trúc và nội dung khoá học đối với từng chứng chỉ:

 • Chứng chỉ sơ cấp về kế toán và quản trị tài chính
  • (FA1) Hạch toán giao dịch tài chính
  • (MA1) Thông tin sử dụng cho quản lý
 • Chứng chỉ trung cấp về kế toán và quản trị tài chính
  • (FA2) Quản lý hồ sơ tài chính
  • (MA2) Quản lý chi phí và tài chính
 • Chứng chỉ Diploma về kế toán và kinh doanh
  • (FAB/F1) Kế toán trong kinh doanh
  • (FMA/F2) Kế toán quản trị
  • (FFA/F3) Kế toán tài chính
 • Chứng chỉ Kế toán viên Quốc tế CAT (hoàn thành các chứng chỉ trên và học thêm 2 trong 3 môn sau)
  • (FTX) Cơ bản về thuế
  • (FFM) Cơ bản về quản lý tài chính
  • (FAU) Cơ bản về kiểm toán

Để lấy được các chứng chỉ trên, bạn cần hoàn thành học phần Foundations in Professionalism (Trình độ nghiệp vụ và đạo đức), bạn có thể theo học trực tuyến hoàn toàn miễn phí giúp nâng cao hiểu biết về cách làm việc chuyên nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp. Bạn có thể hoàn tất học phần này trước, hoặc sau kì thi và chỉ cần thực hiện một lần ngay cả khi bạn quyết định học tiếp để lấy các chứng chỉ khác.