Sunway - OBU | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

 • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
 • Đảm bảo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
 • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
 • Liên hệ: 096 423 3653 / 04.3554.4243
   Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

ĐẠI HỌC HÀ NỘI THÔNG BÁO HỌC BỔNG TOÀN PHẦN VÀ BÁN PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHÍNH QUY QUỐC TẾ 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

 
   

Số: 1019./TB-ĐHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08  tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO THI TUYỂN HỌC BỔNG

Chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Đại học Oxford Brookes, kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

- Căn cứ vào quyết định số 2500/ QĐ-ĐHHN về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kế toán ứng dụng giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc);

- Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) ngày 06/08/2015;

- Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Tổ chức giáo dục Sunway TES, Malaysia ngày 20/05/2011;

- Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Trường Đại học Oxford Brookes, kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA của trường Đại học Hà Nội năm 2016;

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi tuyển học bổng năm 2016 đối với học sinh, sinh viên đăng ký học chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng do Trường Đại học Oxford Brookes (OBU) cấp bằng, cụ thể như sau:

1. Giá trị học bổng:

·         05 suất học bổng học phí của chương trình OBU, bao gồm học bổng toàn phần (100%) và bán phần (50%, 30%) học phí học tập của chương trình; trị giá học bổng cao nhất: 158.000.000 VNĐ.

·         Học bổng không bao gồm các khoản: lệ phí thi, lệ phí hàng năm cho Hiệp hội ACCA, phí nộp luận văn cho trường Đại học Oxford Brookes, phí chuyển tiếp sang Malaysia.

2. Đối tượng đăng ký học bổng:

·         Học sinh THPT có điểm trung bình học tập (GPA) 2 năm gần nhất trên 7.5

·         Sinh viên năm 1 các trường Đại học có điểm trung bình học tập (GPA) 2 kỳ gần nhất trên 7.0

3. Hình thức xét học bổng:

Thể lệ cuộc thi, thí sinh trải qua 3 vòng thi: vòng hồ sơ, vòng kiểm tra kiến thức và vòng phỏng vấn.

a)      Vòng hồ sơ:

Các thí sinh dự thi xét học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng SunwayHANU, trường Đại học Hà Nội chậm nhất ngày 10/08/2016. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học bổng 2016 theo mẫu của Văn phòng SunwayHANU (tải file mẫu tại đây)

- Bản sao bảng điểm THPT, Đại học có xác nhận của trường hoặc công chứng

- Bản sao CMND công chứng

- Bản sao các chứng nhận tiếng Anh, thành tích hoạt động đã kê khai trong Đơn xin học bổng 2016 - 2 ảnh 4x6

Ghi chú: Các thí sinh điền đầy đủ các mục trong Đơn xin học bổng 2016 (Ghi Không/Không có đối với những nội dung không có thông tin để kê khai)

b)      Vòng kiểm tra kiến thức:

Các thí sinh vượt qua vòng hồ sơ sẽ tham gia 1 bài kiểm tra kiến thức Tiếng Anh và Toán. Nội dung thi bằng tiếng Anh.

Thời gian thi: 60 phút,  Ngày thi dự kiến: 15/08/2016

c)      Vòng phỏng vấn:

Các thí sinh vượt qua vòng kiểm tra kiến thức sẽ tham gia phỏng vấn với hội đồng thi, hình thức phỏng vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Thời gian dự kiến: 22/8/2016

4. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký:

·         Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng SunwayHANU, Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội; Km9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; hoặc

·         Nộp hồ sơ qua email, thí sinh scan toàn bộ hồ sơ và gửi về hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tiêu đề thư ghi rõ: Học bổng OBU 2016 _ Tên thí sinh

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng SunwayHANU

Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Km9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04.3554.4243 - Hotline: 0964.233.653

Website: sunway.hanu.edu.vn

Nơi nhận:

- Văn phòng SunwayHANU;

- Phòng Đào tạo;

- Lưu: TCHC, VT.

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TSKH. Nguyễn Đình Luận

(Đã ký)

SunwayHANU THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHÍNH QUY QUỐC TẾ 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI


Số:1018./TB-ĐHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

Chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Đại học Oxford Brookes,

kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA

- Căn cứ vào quyết định số 2500/ QĐ-ĐHHN về việc cho phép thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kế toán ứng dụng giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc);

- Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) ngày 06/08/2015;

- Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội và Tổ chức giáo dục Sunway TES, Malaysia ngày 20/05/2011;

- Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng Trường Đại học Oxford Brookes, kết hợp văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA của trường Đại học Hà Nội năm 2016;

Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2016 chương trình Cử nhân Kế toán ứng dụng do Trường Đại học Oxford Brookes (OBU) cấp bằng, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

2. Kỳ tuyển sinh: Kỳ mùa thu – Tháng 09/2016

3. Đối tượng tuyển sinh:

·         Học sinh tốt nghiệp THPT có xếp loại học lực Trung bình/Khá trở lên

·         Sinh viên năm nhất các trường Đại học, Cao đẳng có xếp loại học lực Trung bình/Khá trở lên

4. Chương trình học:

Toàn bộ chương trình OBU có thời gian học trong 06 kỳ, tối thiểu 2,5 năm:

$1·         Năm 1 – ACCA cấp độ cơ bản: Học kiến thức cơ sở ngành và các môn Diploma về kế toán và kinh doanh.

$1·         Năm 2 – ACCA cấp độ kỹ năng: Học các môn Diploma nâng cao về kế toán và kinh doanh.

$1·         Năm 3 – Thực tập và Luận văn: Sinh viên thực tập và nộp luận văn theo quy định của Trường Đại học Oxford Brookes, Anh quốc.

Trong đó: - Năm 1 và kỳ đầu của năm 2 được học tại trường Đại học Hà Nội, Việt Nam. Kỳ 2 năm 2  và năm 3 có thể được chuyển tiếp học tại Đại học Sunway, Malaysia.

          - Các thí sinh chưa đáp ứng điều kiện tiếng Anh (Ielts 5.5 hoặc tương đương) bắt buộc tham gia học dự bị tiếng Anh tại trường Đại học Hà Nội trước khi bước vào học năm 1.

5. Hồ sơ dự tuyển:

$1·         Đơn xin học (theo mẫu)

$1·         Học bạ THPT dịch thuật công chứng

$1·         Bằng tốt nghiệp THPT dịch thuật công chứng (Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh chưa nhận được bằng)

$1·         Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu dịch thuật công chứng

$1·         Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương

$1·         Chứng nhận tiếng Anh (nếu có) có công chứng

$1·         Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng

$1·         2 ảnh 4 x 6

6. Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh:

$1·         Đợt 1: Hạn cuối ngày 28/08/2016

$1·         Đợt 2: Hạn cuối ngày 15/09/2016

$1·         Đợt 3: Hạn cuối ngày 16/10/2016

7. Đơn vị liên hệ tuyển sinh:

Trường Đại học Hà Nội giao Văn phòng SunwayHANU trực tiếp thu nhận hồ sơ, giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và thi học bổng năm 2016 theo Thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng SunwayHANU

Phòng 201 nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Km9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04.3554.4243 – Hotline : 0964.233.653

Website: sunway.hanu.edu.vn

Nơi nhận:

- Văn phòng SunwayHANU;

- Phòng Đào tạo;

- Lưu: TCHC, VT.

HIỆU TRƯNG

PGS.TSKH. Nguyễn Đình Luận

(đã ký)

 

Giới Thiệu về Bằng OBU

Chương trình OBU/ACCA được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) và trường Đại học Oxford Brookes, Anh quốc (OBU) xây dựng nội dung môn học và trực tiếp cấp các văn bằng, chứng chỉ. Theo học chương trình, sinh viên sẽ nhận được cùng lúc 02 bằng có giá trị trên toàn cầu:

 1. Bằng hành nghề Kế toán, Kiểm toán, Tài chính do Hiệp hội ACCA cấp

 2. Bằng đại học chuyên ngành Kế toán Ứng dụng do Đại học Oxford Brookes, Anh quốc cấp

Đại học Oxford Brookes

Đại học Oxford Brookes được đánh giá là một trong những trường công lập hiện đại nhất ở Oxford, Anh quốc. Với danh tiếng quốc tế về chất lượng giáo dục và nghiên cứu cao, mối quan hệ toàn cầu rộng khắp, trường đại học Oxford Brookes (OBU) đã vinh dự được Sunday Times Good University Guide bình chọn là một trong những trường đại học hiện đại nhất ở Anh quốc trong mười năm liên tiếp. Năm 2003, đại học Oxford Brookes trở thành trường đại học đầu tiên trên thế giới được nhận giải thưởng “Fairtrade status”. Năm 2007, trường cũng nắm vị trí thứ năm trong vị trí xếp hạng mới của các trường đại học nổi tiếng Anh quốc.

Từ năm 1998, trường đại học Oxford Brookes Anh Quốc và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) đã liên kết đạo tạo chương trình cử nhân kế toán ứng dụng OBU do cả hai cơ sở trực tiếp quản lý về giáo trình và chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Thay vì học đại học theo cách thông thường, giờ đây bạn có thể lựa chọn một cách học thông minh và hiệu quả hơn, đó là học chương trình ACCA đã được trường đại học uy tín bậc nhất Anh quốc công nhận để lấy bằng cử nhân và bằng ACCA trong cùng một chương trình học. Độ khó của chương trình tương đương với chương trình cử nhân của Anh.

Toàn bộ chương trình đào tạo bằng cử nhân chuyên ngành kế toán ứng dụng của đại học Oxford Brookes tại Sunway-Hanu do giảng viên trường Đại học Hà hội và SunwayTES Malaysia kết hợp giảng dạy và ngôn ngữ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình tạo điều kiện cho sinh Việt Nam được theo học một chương trình đào tạo tiếp cận với nghề nghiệp và theo tiêu chuẩn quốc tế với phương pháp giảng dạy, tài liệu học tập, trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại tại Việt Nam, nhận bằng cấp Quốc tế với chi phí thấp.

Toàn bộ chương trình có thời gian học kéo dài tối thiểu 2.5 năm học, mỗi năm 2 kỳ

 • Năm 1:        Dự bị Tiếng Anh (Thí sinh có Chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương được phép bỏ qua năm học này và học thẳng lên chuyên ngành) và ACCA cấp độ cơ bản 
 • Năm 2:        ACCA cấp độ kỹ năng 
 • Năm 3:        Bằng Cử nhân 
 • Năm 3:         (6 tháng) - Thực tập, Luận văn - Bằng Cử nhân kế toán ứng dụng

Trong đó, toàn bộ 2 năm đầu được học tại Đại học Hà Nội. 1 năm cuối sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang học tại Đại học Sunway, Malaysia.

Giảng viên của các giai đoạn là giảng viên Việt Nam thuộc khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Đại học Hà nội hoặc giảng viên Malaysia từ tổ chức Sunway-TES, Malaysia. Toàn bộ chương trình được học, giảng dạy và thi bằng tiếng Anh.

a.    Điều kiện đầu vào:

·      Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào. Chương trình xét tuyển dựa trên kết quả Tốt nghiệp THPT

·      Trình độ tiếp Anh  5.5 IELTS hoặc tương đương.

·      Học sinh chưa đạt điều kiện Tiếng Anh đầu vào sẽ được tham gia thi kiểm tra đầu vào và tham gia học Năm 0 - Dự bị tiếng Anh.

 1. Hồ sơ tuyển sinh (thí sinh mua hồ sơ tại văn phòng SunwayHANU, trường Đại học Hà Nội)

·      Đơn xin học (theo mẫu)

·      Bản sao học bạ THPT dịch thuật công chứng

-      Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT dịch thuật công chứng

·      Bản sao CMND dịch thuật công chứng

·      Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)

·      2 ảnh 4 x 6

·      Bản sao chứng nhận tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL (nếu có) (có công chứng)

·      Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng

 

Đợt 1    

Đợt 2   

· Hạn nộp hồ sơ 

28/08

16/10

· Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào cho học sinh chưa đủ điều kiện Tiếng Anh

01/09

19/10


Cơ hội việc làm:

Sau khi có được văn bằng cử nhân kế toán ứng dụng của trường đại học Oxford Brookes, bạn có thể tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp của mình bằng việc theo học cấp chuyên sâu (thêm 5 môn) của ACCA để lấy bằng ACCA hay đi làm để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi một khi đã sở hữu tấm bằng cử nhân quốc tế OBU, bạn cũng có thể làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp và cơ quan trong nước cũng như tại các quốc gia phát triển. Bạn có thể chọn lựa trở thành kế toán viên, kế toán thuế, phân tích tài chính, trợ lý ngân sách, quản trị rủi ro, kiểm toán viên nội bộ, kiểm soát nội bộ, v.v.

Trong thời gian 1 năm chuyển tiếp học tại ĐH Sunway, Malaysia, sinh viên có cơ hội thực tập tại 1 trong 5 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới tại Malaysia (Big5 Malaysia) với mức lương khởi điểm $1,000

Hình thức thi 

Đối với 7 môn đầu tiên (FA1, MA1, FA2, MA2, F1, F2, F3), SunwayHANU sẽ tổ chức thi trên máy tính (CBEs) vào cuối mỗi kỳ.

Đối với các môn từ F4 trở lên, sinh viên sẽ tham gia kỳ thi trên giấy (PBEs) vào tháng 6 hoặc tháng 12 do ACCA Anh quốc tổ chức.