Sunway HANU Lịch thi trên máy tính các môn ACCA tháng 12 | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

livemessage

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

  • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
  • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
  • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
  • Liên hệ: 096 423 3653 / 0243.554.4243
     Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

Sunway HANU Lịch thi trên máy tính các môn ACCA tháng 12

Văn phòng Sunway HANU trân trọng thông báo lịch thi trên máy tính các môn ACCA (CBE) tháng 12 như sau: 

1. Chiều Thứ Tư, ngày 6/12/2017; 14h - 16h; tại phòng tập huấn thư viện Đại học Hà Nội
2. Chiều Thứ Tư, ngày 13/12/2017; 14h-16h; tại phòng tập huấn thư viện Đại học Hà Nội 
3. Chiều Thứ Sáu; ngày 22/12/2017; 14h-16h; tại phòng tập huấn thư viện Đại học Hà Nội