SunwayHANU lịch học Chương trình Tiếng Anh IELTS dự bị cho sinh viên ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng năm 2017 | Sunway HANU

facebook

 

twister

 

mail

 

printer

 

groups

livemessage

Văn phòng đào tạo Sunway-Hanu

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG LIÊN KẾT VỚI ĐH OXFORD BROOKES ANH QUỐC (OBU)

  • Nhận ngay 02 bằng cử nhân quốc tế sau 03 năm học
  • Đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới sau tốt nghiệp
  • Chương trình học theo quy chuẩn quốc tế với sự hướng dẫn của các giảng viên hàng đầu
  • Liên hệ: 096 423 3653 / 0243.554.4243
     Tel: 096 423 3653 / 04.3554.4243

SunwayHANU lịch học Chương trình Tiếng Anh IELTS dự bị cho sinh viên ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng năm 2017

Văn phòng SunwayHANU thông báo Lịch chính thức chương trình dự bị Tiếng Anh (IELTS) cho sinh viên theo học ngành Cử nhân Kế toán Ứng dụng do Đại học Oxford Brookes UK kết hợp Văn bằng hành nghề kế toán kiểm toán công chứng Anh quốc ACCA. 

Thời gian khai giảng: Thứ Hai, ngày 21/8/2017

Tổng thời gian học: 450 giờ 

Lịch học chi tiết: https://goo.gl/hQLSEg